Στοιχεία Πληρωμών

 Για πληρωμές σε ευρώ (EUR)

Bank 

B&N BANK GREEK BRANCH 

Syngrou Av. 130, 11745, Athens, Greece 

SWIFT CODE 

KEDRGRAA

  

Direct member of Target2

 

 Για πληρωμές σε δολάρια ΗΠΑ (USD)

Bank

B&N BANK GREEK BRANCH 

Syngrou Av. 130, 11745, Athens, Greece

SWIFT CODE

KEDRGRAA

Corr. account no

SWIFT / BIC

 

30303840000000000200 with B&N Bank (Public Joint-Stock Company)
MOBWRUMM
Corr. account no 8900514841 of B&N Bank (Public Joint-Stock Company)
with Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT / BIC IRVTUS3

 

 Για πληρωμές σε ρούβλι Ρωσίας (RUB)

 

Bank

B&N BANK GREEK BRANCH
Syngrou Av. 130, 11745, Athens, Greece

SWIFT / BIC

KEDRGRAA

Corr. account no
SWIFT / BIC

30303810700000000200 with B&N Bank (Public Joint-Stock Company)
MOBWRUMM
Corr. account no 30101810245250000117 of B&N Bank (Public Joint-Stock Company) with Central Bank of Russian Federation
BIK code 044525117 of B&N Bank (Public Joint-Stock Company)