Επικοινωνία

Изображение контакта
Διεύθυνση:
B&N BANK GREEK BRANCH
Λεωφόρος Συγγρού 130 Αθήνα T.K. 117 45

Τηλέφωνο: 210 92 41 646

Fax: 210 92 41 636

Μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατείας για οποιοδήποτε θέμα για να λαμβάνετε διευκρινίσεις και απαντήσεις στις απορίες και τις ερωτήσεις σας.
Επίσης, μπορείτε να εκφράζετε στην Υπηρεσία Παραπόνων της Τράπεζας τα παράπονά σας ή τα θετικά σας σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Τράπεζας. Οι υποδείξεις και τα παράπονά σας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Η συμβολή σας μας βοηθάει να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σας παρέχουμε.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Δήλωση Παραπόνων
Υποβολή θετικών υποδείξεων