Λογαριασμός ταμιευτηρίου
 

Στην B&N BANK μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό ταμιευτηρίου για την εκτέλεση των καθημερινών σας συναλλαγών.

 • Καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών
 • Εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα σε άλλες τράπεζες
 • Εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα εντός του δικτιού της τράπεζας
 • Καταβολή των τόκων προθεσμιακών καταθέσεων
 • Έκδοση και κατάθεση επιταγών
 • Συναλλαγές μετατροπών
 • Υπηρεσία web-banking
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Ταμιευτηρίου EUR
USD
RUB
0,01%

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για άνοιγμα λογαριασμού ταμιευτηρίου (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας.
 • Για μισθωτούς στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα - αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
 • Για συνταξιούχους - απόκομμα σύνταξης
 • Για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις - Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος.
 • Δικαιολογητικό που πιστοποιεί την παρούσα διεύθυνση κατοικίας (εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή λογαριασμός κοινής ωφέλειας).

Ενημέρωση πελατών για παροχή στοιχείων

Γενικοί όροι συναλλαγών